kafle-piecowe.pl

 

 kuchnia kaflowa kominek

Start > Poradnik > Rodzaje mas ceramicznych

Rodzaje mas ceramicznych

Rodzaje surowców ceramicznych

 

Masy ceramiczne dzielą się na:

1. Surowce ilaste ( plastyczne), które można dowolnie formować. Nadany kształt nie zmienia się również po wysuszeniu i wypaleniu.

2. Surowce nieplastyczne, służące odchudzeniu mas ceramicznych o bardzo wysokim stopniu plastyczności, obniżeniu temperatury spiekania oraz topnienia mas, albo jako materiał tworzący szkliwa ceramiczne.

 

1. Surowce ilaste

 

a) Podział surowców ilastych ze względu na pochodzenie geologiczne:

-Surowce pierwotne, które występują w miejscu ich powstania ze skał macierzystych jest to: lateryt, boksyt, kaolin, glina pierwotna.

-Glina wtórna osadowa jest przenoszona z z miejsca jej powstania w inne, jest to glina rzeczna, morska, polodowcowa lub przenoszona przez wiatr.

-Łupek ilasty ( argilit) , twarda i zbita glina, powstała z gliny wtórnej w wyniku przemian. Charakteryzuje się niską plastycznością i siłą wiązania.

 

b)Podział ze względu na zastosowanie:

-Kaolin i glina szlachetna- e względu na to, że nie posiadają zanieczyszczeń, charakteryzują się białą barwą po wypaleniu. Służą do wyrobu fajansu, kamionki oraz porcelany.

-Glina ogniotrwała- tworzy się z niej wyroby szamotowe. Glina ta odznacza się dużą plastycznością

-Glina pospolita- zawiera dużo zanieczyszczeń,odpowiedzialnych za zmniejszenie ogniotrwałości i zabarwianie czerepu. Nalezą do niej:

+ Glina garncarska- glina plastyczna, zawierająca najmniej zanieczyszczeń. Wypalone wyroby z tej gliny mogą mieć barwę od jasnej żółtej do ciemnej czerwonej.

+ Glina ceglarska i klinkierowa- gliny średnio plastyczne.

+ Glina łupkowa- charakteryzuje się dużą twardością i bardzo niska plastycznością. Glinę ta stosuje się do produkowania klinkieru.

+ Ił trzeciorzędowy- glina pochodzenia jeziornego, nader tłusta o bardzo drobnym uziarnieniu.

+ Glina morenowa- ( zwałowa, lodowcowa) powstała w wyniku wietrzenia moren lodowcowych. W jej skład wchodzi wiele zanieczyszczeń typu kamienie, żwir, piasek i pył wapienny.

+ Glina nawiana ( lessa) składająca się z pyłu kwarcowego, skalenia, węglanu wapnia i substancji ilastej. Glinę tą stosuje się do wytwarzania klinkieru.

+Glina bentonitowa- jest to glina bardzo plastyczna, posiada dużą wytrzymałość mechaniczną po wysuszeniu. Mają zastosowanie w produkcji ceramiki szlachetnej.

 

2 Surowce nieplastyczne

 

-Surowce o obfitej zawartości tlenku glinu:: diaspory, hydrargility, boksyty, mulity, sylimanity, andaluzyty, cyjanity, korundy.

-Surowce krzemionkowe: kwarc, piasek kwarcowy, piaskowiec, kwarcyt,kwarcyt cementowy, kwarcyt krystaliczny, kwarcyt konglomeratowy, flint, łupek kwarcytowy.

-Surowce ceramiczne w skład których wchodzą głównie związki wapnia albo magnezu: wapienie, kreda, margel, gips, fosforyt, apatyt, fluoryt, dolomit, magnezyt, talk oraz serpentyn.

-Surowiec skaleniowy ( alkaliczny): skalenie potasowe ( ortoklazy, mikrokliny), skalenie sodowe ( albity), skalenie wapniowe ( anortyty).

-Surowce mające w składzie węgiel C: grafity, węglik krzemu ( karborund).

-surowce pozostałe: chromit, cyrkon, tlenek cyrkonu, tlenek berylu.

-Surowce przeznaczone do szkliw oraz farb ceramicznych:

+ Surowce kwaśne- krzemionka, tlenek borowy, boraks krystaliczny, tlenek glinu.

+Surowce zasadowe- tlenek ołowiawy, mienia ołowiowa, tlenek wapnia, dolomit, fluorek wapniowy, fosforan wapniowy.

+Surowce alkaliczne tlenek potasu, tlenek sodu.

+Surowce pomocnicze- tlenek magnezowy, tlenek cynowy, tlenek cynkowy, pięciotlenek fosforowy, dwutlenek cyrkonu, węglan strontowy, węglan barowy.

+Surowce barwiące- kobalt, chrom, miedź, żelazo, mangan, nikiel, dwutlenek tytanu, tlenek złotawy, metaliczne złoto, dwutlenek selenu, dwutlenek uranu.

 


Copyright © Tradycyjna ceramika Bogdan Rembała, 2011. Projekt Studio WWW Projektowanie stron www